ആരാകും പുതിയ പൊലീസ് മേധാവി? ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുക്കും | State Police Head

4 Просмотры
Издатель
Who will be the next DGP in Kerala? ആരാകും പുതിയ പൊലീസ് മേധാവി? ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുക്കും | State Police Head
#asianetnews #asianetnewslive
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Боевики HD
Комментариев нет.