തലശ്ശേരിയിൽ പോളിങ് വളരെ കുറവ്; ബിജെപി വോട്ടുകൾ അനാഥമായോ? | Very Low Polling In Thalassery

2 Просмотры
Издатель
Thalassery without enthusiasm?, Very Low Polling in Thalassery.
ഉത്സാഹമില്ലാതെ തലശ്ശേരിയിൽ ബിജെപി, പാർട്ടിയുടെ 'മനസാക്ഷി വോട്ടുകൾ' മരവിച്ചോ?
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ?

Website ?
Facebook ?
Twitter ?
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
? For Android users:
? For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics,
Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Фантастика HD
Комментариев нет.